LITTERATUR

Caribaniens historia.
Författarens bokmaskin, Stockholm 1975.

Modellteckningens grunder.
Bonniers, Stockholm 1975. Norstedts, Stocholm 1989.

O, Maecenas!

(an) teckningar av Peter Dahl. Henki Tisen, Stockholm 1975

Med mina ögon.
Femti, sexti och sjuttitalet: kontnärliga och konstpedagogiska problem. Henki Tisen, Stockholm 1977.

Konstnären som magister.
Glimtar från ateljéer, akademier och gallerier under ett decenium. Atlantis, Stockholm 1980.

Målarens arbete: ett bilddokument.
Atlantis, Stockholm 1982.

Bellman, Carl Michael, Fredmans epistlar med åttiosju litografier av Peter Dahl; förord och kommentarer av Olof Bystöm och Sven Delblanc. Bonniers, Stockholm 1984.

Boken om Kometen
.
Teckningar av Peter Dahl. Tre böker 1987.

Arbeten 1985 - 1987.
Stockholm 1987.

Mot ljusare tider
: memoarer.
Norstedts, Stockholm 1989.

Kanske konstnär: memoarer.
Norstedts, Stockholm 1990.

Rätt och fel
: memoarer.
Norstedts, Stockholm 1992

Peter Dahl: oljemålningar 1990 - 93.
Stockholm 1993.

Fem tavlor, tjugo författare.
Berättarkonst, Sveriges Radio 1998.

Alvar Jansson.
Texter av Peter Dahl, redaktör: Lena Bo˙e˙thius. Stockholm 1993.

Ofullbordat
: memoarer.
Norstedt, Stockholm 1994.

Tecknaren, 1996:7, s.4-5.
Form, innehåll, koncept, idé: kontmänniskor uttalar sig om illustrativ konst. Lena Andersson (red.). Medförfattare: Peter Dahl m.fl.